Οι συσκευασίες μας

Συσκευασίες

 

Παρέχουμε συσκευασία σε χάρτινο τελάρο δύο μεγεθών τόσο για τα Βασιλικά όσο και για τα Μαύρα σύκα Μαρκοπούλου. Τα μεγέθη συσκευασίας είναι των 20x30cm και των 30x40cm. Η αποστολή γίνετε σε πλαστική παλέτa στάνταρ διάστασης 1200x800 cm.

 

 

             Τελάρο:  20x30 cm

     Συσκευασία:  Tray

        Ποσότητα:  8 9 11 12 14

Καθαρό Βάρος:  0,8kg

Μεικτό Βάρος:  0,9kg

 

            Τελάρο: 30x40 cm

    Συσκευασία: Tray

       Ποσότητα: 23 25 27 30 33

Καθαρό Βάρος: 1,6kg

Μεικτό Βάρος: 0,9kg